รฟท. เปิดสมัครสอบการรถไฟ คัดเลือกพนักงานบรรจุ 8 อัตรา วันที่ 7-8 ก.ย.65

รฟท. เปิดสมัครสอบการรถไฟ คัดเลือกพนักงานบรรจุ 8 อัตรา วันที่ 7-8 ก.ย.65

ประกาศ สมัครสอบการรถไฟ 2565 จากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คัดเลือกบรรจุพนักงานถึง 8 อัตรา เริ่มสมัครแล้ววันนี้ – 8 ก.ย. 65 สมัครได้ที่นี่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับ สมัครสอบการรถไฟ ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกบุคคลมาบรรจุเป็นพนักงานของ รฟท. โดยเปิดให้บรรจุทั้งหมด 8 อัตราใน 6 หน่วยงาน สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 65 ทีมงานเดอะไทยเกอร์จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับสมัครสอบการรถไฟมาฝากผู้อ่านทุกท่าน 

สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2565 มีดังนี้

1. หน่วยที่ 1 พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา

เมื่อผู้สมัครสอบการรถไฟฟ้าผ่านการคัดเลือกจะได้บรรจุเป็นพนักงานในสังกัดงานประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องเรียนกองประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ได้รับเงินเดือน 16,830 บาท

2. หน่วยที่ 2 พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

หากผ่านการสอบคัดเลือกจากการรถไฟเรียบร้อย ผู้สมัครสอบการรถไฟจะได้บรรจุเป็นพนักงานในสังกัดแผนกบริหารทั่วไป ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ได้รับเงินเดือน 16,830 บาท

3. หน่วยที่ 3 พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา

สำหรับพนักงานบริหารงานทั่วไปที่ได้รับบรรจุในหน่วยที่ 3 หากประกาศผลสอบการรถไฟผ่าน จะได้รับคัดเลือกให้บรรจุเป็นพนักงานสังกัดศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับเงินเดือน 16,830 บาท

4. หน่วยที่ 4 พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 1 อัตรา

เมื่อผู้สมัครสอบการรถไฟฟ้าผ่านการคัดเลือกจะได้บรรจุเป็นพนักงานการบัญชีในสังกัดงานบริหารกองเงินสะสมและกองทุนสงเคราะห์กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับเงินเดือน 16,830 บาท

5. หน่วยที่ 5 บุคลากร 6 จำนวน 1 อัตรา

พนักงานตำแหน่งบุคลากรที่จะได้บรรจุเมื่อผ่านการสมัครสอบการรถไฟจะอยู่ในสังกัดงานแรงงานและพนักงานสัมพันธ์ กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีเงินเดือน 16,830 บาท

6. หน่วยที่ 6 พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

สำหรับพนักงานบริหารทั่วไปที่ได้บรรจุในหน่วยที่ 6 จะสังกัดงานฌาปนกิจสงเคราะห์ กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อสมัครสอบการรถไฟฟ้าผ่านเป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับเงินเดือน 16,830 บาท

การรับสมัครสอบการรถไฟ 2565

ผู้อ่านที่สนใจสมัครสอบการรถไฟเพื่อเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สามารถดำเนินการยื่นเรื่องสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของ รฟท. www.railway.co.th หรือเว็บไซต์ https://railway.thaijobjob.com/ ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสาร รวมถึงหลักฐานสำคัญต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนไว้ในระบบสมัครสอบการรถไฟภายในวันที่ 8 กันยายน 2565

การประกาศวันสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการรถไฟ สำหรับรายชื่อผู้มิสิทธิผ่านการสมัครสอบการรถไฟจะสามารถตรวจสอบการประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบการรถไฟ รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบได้ที่ ป้ายประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ข้างสโมสรรถไฟ หรือตรวจสอบบนเว็บไซต์ www.railway.co.th / https://railway.thaijobjob.com โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะประกาศวันสอบและรายชื่อในวันที่ 20 กันยายน 2565

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบการรถไฟ 2565 ทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือคลิกที่นี่ หากมีปัญหาในการใช้งานระบบสมัครสอบการรถไฟสามารถติดต่อ Call Center ได้ที่เบอร์ 0-2257-7159 กด 3 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. หรือช่องทาง LineID : @Thaijobjob

ล่าสุดมีการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสก่อโรคฝีดาษลิงในโปรตุเกสและเบลเยี่ยมได้สำเร็จ ซึ่งทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯได้ใช้รหัสพันธุกรรมดังกล่าวเป็นพิมพ์เขียวในการสร้างชุดตรวจจีโนมไวรัสก่อโรคฝีดาษลิง 40 ตำแหน่งพร้อมกันเพื่อป้องกันการเกิดผลบวก หรือผลลบปลอม (ต่างจาก PCR ซึ่งตรวจจีโนมได้ 1-2 ตำแหน่ง) ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 24 ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยี “Massarray genotyping” สามารถตรวจได้ 100 ตัวอย่างต่อวัน (ภาพ5) ด้วยต้นทุนการตรวจต่ำกว่าการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม โดยมีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้ตรวจไม่ต่างจากการตรวจ PCR ที่ใช้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์จีโนมทาง

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า